Nasz klub

Olsztyński Klub Kyokushin Karate powstał w 1978r. Pierwszym instruktorem i założycielem był Wojciech Matejewski. Aktualnie prezesem i głównym trenerem klubu jest Marek Wieczorek posiadający stopień mistrzowski 5 dan. OKKK należy do Okręgowego Warmińsko-Mazurskiego Związku Karate, Polskiego Związku Karate, Polskiej Fedracji Karate Kyokushinkai, Światowej Organizacji Karate Kyokushinkaikan IKO w Tokyo.

 OKKK działa jako stowarzyszenie sportowe, jest jednostka prawną posiadającą nr KRS 0000005248, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Olsztynie. OKKK posiada Licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej.

Zajęcia w naszym klubie prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia wydane przez UKFiS, MSiT oraz PZKarate. Aktualnie w klubie trenuje około 300 osób – dzieci oraz dorosłych, w dziewięciu grupach w czterech lokalizacjach (Żołnierska, ZSE-H, Wańkowicza, Herdera). Treningi Karate prowadzone są z poszanowaniem zasad dydaktyki i metodyki zajęć sportowych, ale w atmosferze dyscypliny i japońskich tradycji. Ich celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny ćwiczących oraz nabycie rzeczywistych umiejętności walki. OKKK jest gorącym propagatorem idei: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Dlatego prowadzi również szereg zajęć rekreacyjnych i korekcyjnych dla poprawy zdrowia i samopoczucia.