Kata

Kata (układ formalny) (jap. 型, 形 kata, standardowa forma ruchu, postawy itp. w sztukach walki i sporcie) – japońskie słowo oznaczające wysoce sformalizowany rodzaj ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i sportach walki.

Taikyoku 1,2,3

Rodzaj ćwiczeń (kata) z grupy Taikyoku należących do tzw. Kihon-Kata. Zostały one stworzone nie na podstawie konkretnych sytuacji wziętych z pola bitwy, lecz na potrzeby szkoleniowe, ponieważ kata, które były ich pierwowzorami, były zbyt trudne do nauczenia się dla osób początkujących.

Sokugi Taikyoku 1,2,3

Rodzaj ćwiczeń (kata) z grupy Taikyoku należących do tzw. Kihon-Kata. Zostały one stworzone nie na podstawie konkretnych sytuacji wziętych z pola bitwy, lecz na potrzeby szkoleniowe, ponieważ kata, które były ich pierwowzorami, były zbyt trudne do nauczenia się dla osób początkujących.

Pinian Sono Ichi

Rodzaj ćwiczeń (kata) z grupy Taikyoku należących do tzw. Kihon-Kata. Zostały one stworzone nie na podstawie konkretnych sytuacji wziętych z pola bitwy, lecz na potrzeby szkoleniowe, ponieważ kata, które były ich pierwowzorami, były zbyt trudne do nauczenia się dla osób początkujących.

Pinian Sono Ni

Rodzaj ćwiczeń (kata) z grupy Taikyoku należących do tzw. Kihon-Kata. Zostały one stworzone nie na podstawie konkretnych sytuacji wziętych z pola bitwy, lecz na potrzeby szkoleniowe, ponieważ kata, które były ich pierwowzorami, były zbyt trudne do nauczenia się dla osób początkujących.