Przysięga DOJO

DOJO KUN - PRZYSIĘGA DOJO

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować ani rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

DOJO KUN

Hitotsu : wareware wa, shinshin o renmashi, kakkofubatsu no shingi, o kiwameru koto.

Hitotsu : wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi ni binnaru koto.

Hitotsu : wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo na furumai o tsutsushimu koto.

Hitotsu : wareware wa, shinbutsu o totobi kenjo no bitoku o wasure zaru koto.

Hitotsu : wareware wa, shisujitsu – goken o motte, jiko noseshin o kanyo suru koto.

Hitotsu : wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

Hitotsu : wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, kyokushin ni michi o matto suru koto.